Online lessen

Tijdens de live lessen komen cursisten in kleine groepen samen met hun docent. Hier wordt de theorie uit de video's toegelicht en de voortgang van ieders project besproken. Cursisten krijgen zo de mogelijkheid voor persoonlijke begeleiding én om elkaar te helpen.

Video's

Met vooraf opgenomen videos leren cursisten nieuwe concepten in alledaagse taal. Hier worden zowel de theorie als de basis van de projecten uitgelegd. Cursisten gaan zo op hun eigen tempo zelfstandig aan de slag.

Quizzen

Iedere les wordt afgesloten met een quiz. Met een afwisseling tussen open, meerkeuze en praktische vragen komt alle lesstof aan bod. Via het dashboard kunnen cursisten en docenten zien waar sterke en verbeterpunten zitten.

Projecten

Elke les bestaat uit een project. Alle geleerde informatie wordt hier toegepast. Zo doen cursisten vaardigheden op die direct kunnen worden toegepast buiten de cursus. Aan het eind van elke cursus vormen alle projecten samen de bouwstenen voor één geavanceerde end-to-end oplossing. Voor de uitvoering wordt er gebruik gemaakt van projectmanagement methodes: Scrum, Agile, DevOps en CI/CD pipelines.