Projecten

Educloud cursisten leren te werken volgens essentiële projectmanagement principes: Scrum, Agile, DevOps en CI/CD. Tijdens de opleiding behalen zij hiervoor ook direct officiële EXIN certificaten.

  • Scrum

  • Agile

  • Devops

Projectplanning

Bij een IT project komen vele stappen kijken. Educloud projecten zijn daarom opgedeeld in fasen en individuele tickets aan de hand van SMART principes. Cursisten leren daarnaast ook zelf hoe zij een project vanaf een concept tot uitvoering moeten aanvliegen. Zij worden begeleid in het doen van zelfstandig (voor)onderzoek, schrijven van een plan van aanpak, het aanmaken en verdelen van tickets en nog veel meer.

  • Intake

  • Research

  • Refinement

  • Implement

  • Closure

Agile & Scrum Projectmanagement

Effectieve samenwerking is van essentieel belang voor de uitvoering van een project. Alle Educloud projecten maken daarom gebruik van Agile & Scrum principes zodat alle cursisten gewend zijn aan deze werkwijze. Cursisten leren essentiële projectmanagement-theorie, waarna zij ook het internationaal erkend EXIN Agile & Scrum certificaat kunnen behalen.

Geïntegreerde DevOps CI/CD pipeline

Softwareontwikkeling gebeurt binnen een ontwikkelstraat om de kwaliteit te waarborgen. Op een CI/CD pipeline worden documenten zoals code en tekeningen gedeeld. Veranderingen in documenten worden pas doorgevoerd wanneer alle stakeholders hun goedkeuring hebben gegeven. Ook kunnen veranderingen automatisch worden getest. Er bestaat altijd de mogelijkheid een verandering terug te draaien.